Lưu ý khi vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy

Dưới đây sẽ là 1 số lưu ý cần phải biết khi vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy:

Nếu bạn đang vận chuyển đến hoặc thông qua một trong các quốc gia được liệt kê thì bạn sẽ cần giấy chứng nhận miễn trừ đặc biệt để thông quan hải quan.
Những giấy phép miễn trừ này (còn được gọi là ECTN – Ghi chú Theo dõi Hàng hoá Điện tử) được yêu cầu bởi một số quốc gia Châu Phi để kiểm soát, giám sát và quản lý lưu lượng xuất nhập khẩu một cách hiệu quả cho đất nước.
Các tài liệu miễn trừ có đầy đủ chi tiết của nhà xuất khẩu / nhà nhập khẩu, phương thức vận chuyển (container, nhóm, vv), loại và giá trị hàng hoá được vận chuyển, tên tàu và chi phí vận chuyển cho chuyến hàng. Việc miễn trừ này được giải quyết bởi người nhập khẩu hoặc người xuất khẩu và phải được nộp trước khi hàng hoá đến cảng dỡ hàng.


Việc chuẩn bị từ bỏ sẽ làm tăng thêm chi phí cho nhà nhập khẩu hoặc người xuất khẩu và những chi phí này phụ thuộc vào loại hàng hóa (20ft, 40ft, Break Bulk vv), số lượng container, số lượng vận đơn và quốc gia xuất xưởng cho chuyến hàng.
Người châu Phi Miễn trừ cung cấp thông tin giấy chứng nhận miễn giảm cho hàng hóa được vận chuyển đến các nước châu Phi yêu cầu tài liệu đặc biệt.
Danh sách các quốc gia có yêu cầu miễn trừ ở Châu Phi: Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Congo, Côte d’Ivoire, DR. Congo, Gabon, Ghana, Guinea, Lybia, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo

Tin tức: 

Leave a Comment