Dự án nâng cao Chung cư Gold Tower

Chung cư Gold Tower đang tư vấn cho DNNN lập DA ĐT 1 trụ sở của 1 đv trực thuộc, TMĐT khoảng 10 tỷ. Chung cư Gold Tower muốn hỏi ở thời điểm này có phải trình Sở XD thẩm định, phê duyệt hay CĐT được tự thực hiện (có thể thuê TV) và báo cáo cho sở XD đồng thời chịu trách nhiệm về công việc đó? Dự án của Chung cư Gold Tower phải được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở để cấp giấy phép xây dựng. Cón phần thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán thì có thể tự thẩm định(nếu có đủ năng lực) hoặc thuê công ty tư vấn có giấy phép hành nghề thẩm định. Sau đó Chủ đầu tư tự ra quyết định phê duyệt dự án và dự toán – thiết kế kỹ thuật thi công.
Trường hợp dự án đầu tư của bạn có phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư hay không thì phải tìm hiểu các quy định tại Luật và Nghị định, thông tư hướng dẫn.
Cơ quan hành chính, sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì còn phải tuân thủ theo các quy định đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Mình là CB tín dụng và đang phải thẩm định dự án nâng cao công suất nhà máy gạch men. Nội dung DA : tháo gỡ một số máy móc trong dây chuyền cũa thay bằng máy móc mới để nâng gấp đôi công suất.
Có bạn nào có dự án tương tự như vậy cho mình xin với.
DA loại này khi tính hiệu quả dự án thì mình phải tính trên toàn bộ sản lượng sau khi đầu tư hay chỉ tính trên sản lượng tăng thêm. Có ai am hiểu giúp mình với nhé.

Leave a Comment