công việc tiếp theo của Báo cáo kinh tế Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Thông thường khi CDT trình thẩm định dự án (báo cáo KTKT) thường trình kèm cả kế hoạch đấu thầu trong một tò trình (rút ngắn quá trình lại chứ không thì lâu lắm), đặc biệt là công trình của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có 600t thì gộp lại là nhanh nhất.
Sau khi phê duyệt báo cáo KTKT thì triển khai …. chà! nói ra thì khó mà đầy đủ hết được. Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố của dự án, công trình.
Ỏ đây Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có danh mục các văn bản cần có khi thực hiện dự án. Áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước – nhóm B;C – thiết kế 1;2 bước. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi làm theo các bước của thầy Quang nhé. Tuy nhiên mình sẽ chi tiết hơn cho Gold Tower 275 Nguyễn Trãi. Sau khi có quyết định phê duyệt BC KTKT Gold Tower 275 Nguyễn Trãi làm các bước:
1. Lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu (trong kế hoạch bạn nên nêu rõ các gói thầu sẽ thực hiện và hình thức thực hiện)
2. Lập hồ sơ yêu cầu và trình duyệt hồ sơ yêu cầu (Mình hiểu công trình của bạn 600t<DA<700tr nên sẽ thực hiện theo hình thức chỉ định thầu là hợp lý).
3. Gửi hồ sơ yêu cầu cho đơn vị thi công (kèm theo thư mời chỉ định thầu).Tuy nhiên bạn phải tìm một đơn vị thi công đủ năng lực thực hiện.
4. Tiếp nhận Hồ sơ đề xuất và đánh giá hồ sơ đề xuất (phải lập thành biên bản)
5. Nếu đơn vị đó đáp ứng yêu cầu thì bạn phải trình phê duyệt kết quả đấu thầu và gửi thông báo trúng thầu đến đơn vị thi công.
6. Mời đơn vị thi công thương thảo và ký kết hợp đồng xây dựng.

Đó là thủ tục để lựa chọn đơn vị thi công. Còn đối với công trình này mà chủ đầu tư không đủ năng lực giám sát thì chủ đầu tư (bạn) có thể “tìm” một đơn vị giám sát để ký kết hợp đồng giám sát.

Leave a Comment