Dự án nâng cao Chung cư Gold Tower

Chung cư Gold Tower đang tư vấn cho DNNN lập DA ĐT 1 trụ sở của 1 đv trực thuộc, TMĐT khoảng 10 tỷ. Chung cư Gold Tower muốn hỏi ở thời điểm này có phải trình Sở XD thẩm định, phê duyệt hay... Read more →