tài chính bổ sung Dự án gold Tower

Đúng là Dự án gold Tower nhà cao tầng, tiền sử dụng đất phải đóng có nhân một hệ số nhà cao tầng. Do nhà cao tầng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhà thấp tầng (phân lô), nên nhà nước... Read more →